Nyhetsbrev december 2017.

Vem regisserar?

En svamlig minister (spelad av Åsa Regnér) och en hårdnackad generaldirektör (spelad av Ann-Marie Begler) har huvudrollerna i ett svenskt drama utan paus och utan tydligt slut. Dramat heter Bryt kostnadsutvecklingen inom den personliga assistansen! Författare är regeringen, men vem som regisserar är lite otydligt.

I den senaste akten tvingades ministern att dra i en fiktiv nödbroms när det gäller omprövningar. Detta efter att generaldirektören skrivit ett brev till ministern där hon säger att nu måste jag dra in nästan all assistans.

Men det var ju bara ett nödstopp, och generaldirektören visar ett tydligt ointresse för vad ministerns gör och säger. Och ministern kan inget göra, eftersom det värsta som kan hända i svensk politik kallas ministerstyre.

Fast det är ju inget drama, och utspelar sig inte på en scen med en publik som kan gå hem och tänka ”tur att det inte är på riktigt”. För det är på riktigt, det är en krass verklighet som alltför många människor känner av in på huden. De som får indragen assistans från Försäkringskassan kan inte räkna med ett tillräckligt stöd av sina hemkommuner. I vissa fall uteblir det kommunala stödet helt och människor går från att ha personlig assistans till att inte få något stöd överhuvudtaget.

Detta vet vi redan, och bekräftas nu i Socialstyrelsens analys som publicerades den 12 december. DHRs styrelseledamot Stefan Sundquist säger i ett uttalande att ”Nu har man från politiskt håll drivit utredningar och direktiv så långt att det trasat söder hela reformen.”

Vad som kommer att ske framöver vet vi inte, men att stillatigande vänta på en utredning som ska komma efter valet tänker vi inte göra. DHR fortsätter att på olika vis agera mot nedskärningarna. Kravet är att LSS och den personliga assistansen återupprättas till det som var lagens intentioner. Basta!

Julen står för dörren. För att hämta energi tar vi nu en välbehövlig paus för att orka kämpa vidare för ett samhälle för alla.


God jul och ett gott nytt år önskar DHR!

God Jul, Begler!

Försäkringskassans generaldirektör får snart ett paket av DHR med lite material vi tror att hon saknar. Nämligen Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Till det får hon också ett studiematerial som heter "Lär känna konventionen".

Ken Gammelgård, DHRs förbundssekreterare, har också skickat en liten julhälsning till generaldirektören.


Julstängt på DHRs förbundskansli

Observera att förbundets växel kommer att vara stängd den 27 – 29 december.

Medlemsservice telefon är stängd mellan den 27 – 29 december, och den 2 – 4 januari.
Normala öppettider igen från och med den 8 januari 2018.

 

Läs våra yttranden!

En del i det rättighetspolitiska arbetet handlar om att läsa och lämna yttranden på statliga utredningar inom områden som berör medlemmarna i DHR. I november skickade vi bland annat in vårt yttrande gällande utredningen Det handlar om jämlik hälsa. 

Våra remissyttrande kan du läsa här.

Tillgängliga vallokaler

DHR:s lokalavdelningar har fått en enkät med frågor om tillgänglighet i vallokaler. För att kunna svara på frågorna behöver lokalavdelningarna kontakta valmyndigheterna i respektive kommun och höra sig för om tillgängligheten.

Någon gång i mars sammanställs enkätsvaren i en rapport.


TV 4 om nedskärningar i assistansen

Kalla Fakta gör just nu ett program om effekterna den senaste tidens nedskärningar på assistansersättningen har på personer med funktionsnedsättningar. Redaktionen har ställt samman en enkät riktad till de med personlig assistans för att kunna ha ett så bra underlag som möjligt. Programmet sänds någon gång i januari.

Till enkäten
 

Vill du inte ha fler e-postmeddelanden?